Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

SIFIR EMİSYON

SIFIR KARBON

YEŞİL LOJİSTİK

Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Yeşil Lojistik kapsamında; faaliyetlerden kaynaklanan atıkların en alt seviyede tutulması, çevreye duyarlılık ve doğal olanı korumak hedeflenmektedir.

Hedefimiz doğrultusunda ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş olup, uygulanabilirliğini sağlamaktadır.

Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Sürdürülebilir Lojistik çalışmaları kapsamında;

Çalışanlarının yeniden kullanım-yeşil lojistik anlayışını benimseyebilmesi için eğitimler düzenlenmekte, farkındalık afişleri kullanılmaktadır. Geri dönüştürülebilir tüm ürünlerin ayrıştırılması sağlanmaktadır.

Tüm çalışma alanlarında enerji tasarrufu sağlamak amaçlanarak tasarımlar yapılmış; su, elektrik ve doğal kaynak kullanımında israf engellenmiştir.

MAĞDENLİ'de KARİYER