KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

MAĞDENLİ; yürütmekte olduğu Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında tüm süreçlerini izlemekte, ölçmekte ve buna göre sürekli iyileştirmeler yapmaktadır. ISO 9001 Kalite Belgesi alan ilk Türk Nakliyecisi olan ve Entegre Yönetim Sistemi’ni kılavuz olarak belirleyen MAĞDENLİ bu kapsamda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2018 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Sürekli gelişmeyi temel alan kalite yönetim sistemleri sayesinde tüm paydaşlarına sorunsuz bir çalışma ortamı ve hizmet kalitesi sunmayı taahhüt eder.

Bu uyum sayesinde; standartların gerekliliği olan doküman yönetimi, iç denetimler, yönetim gözden geçirme toplantıları, düzeltici/önleyici faaliyetler daha verimli yürütülmektedir. 2019 yılı mayıs ayında yeni standartlara geçiş denetimi başarı ile tamamlanmış ve Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığı sağlanmıştır.

MAĞDENLİ, vizyon ve misyonu doğrultusunda yönetim sistemleri politikasını tanımlamış ve bütün çalışanları ile paylaşmıştır. Bu politika kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, çevreye verilen zararların ve sera gazlarının en aza indirgenmesini, enerjinin verimli kullanılmasını taahhüt etmektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Şirketimiz, yalnız hizmet sunmanın yeterli olmadığı günümüzde, hizmetlerin müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesinde bilinçli olarak sunulması gerektiğini düşünmektedir.

Bu itibarla vereceğimiz hizmetlerde;

  • Yük emniyetinin sağlanması ve hizmetin zamanında gerçekleştirilmesi,
  • Hizmet sürecinde bilgi akışının temini, doğru bilgi ve dokümanların sağlanması,
  • Tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve sözleşmeler doğrultusunda hizmet verilmesi,
  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet kalitemizin sürekli iyileştirilmesi,
  • Tüm çalışanlarımız, ortaklarımız, iştiraklerimiz, işveren ve taşeronlarımız için ileriye dönük
    sağlam ve katılımcı bir ortam yaratılması ve devamlılığının sağlanması

temel ilkelerimiz olacaktır.

Başarımızın ve güvenimizin vazgeçilmez unsuru olan kaliteli hizmetlerin bu ilkelerimiz doğrultusunda sunulması, tüm Mağdenli çalışanların için en büyük onuru olarak kabul edilecektir.

MAĞDENLİ NAKLİYAT

                 VE TİC. A.Ş.