İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MAĞDENLİ sadece çalışanlarının değil, bütün ziyaretçi, alt işveren ve stajyerlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunduğu güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı kendisine hedef edinmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları MAĞDENLİ ‘nin öncelikli şartıdır. Bu konuda herkesi kapsayacak, temel güvenlik esaslarını içeren, iş sağlığı ve güvenliği el kitabı ve tesis ziyaretçileri için hazırlanmış ziyaretçi formu  ile  eğitimler verilmeye başlanmıştır.

Genel risk analizlerimiz yanında operasyon bazlı hazırlanan risk analizleri ile  risklerin değerlendirilmesi yapılarak, özellikle davranışsal temellere dayanan insan kaynaklı riskleri oluşmadan kaynağında yok etmek amaçlanmaktadır.

İş başı konuşmaları olan Toolbox ların, “0 İş Kazası” hedefine ulaşma yolunda, uygulanması gereken en önemli yöntemlerden biri olduğunun farkında olan MAĞDENLİ, her projede işbaşı öncesi saha süpervizörlerince yapılmaktadır. Yapılan bu konuşmalarla çalışanlarının o gün yapacakları işe dair bilgi edinmesi ve iş sağlığı-güvenliği konusundaki farkındalıkları ve yetkinliklerinin artırılması sağlanmaktadır. Bu eğitimlerin yanı sıra kaza ve kayıpların önlenmesi, yönetim ve çalışanların doğrudan ve ortak sorumluluğudur, üst düzey yönetimden başlayarak her çalışana ulaşan bir sorumluluk anlayışıyla İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri yönetilmektedir. Gözden kaçabilecek konuların olabileceği ve ne kadar çok kişinin gözlemi olursa o derece risklerin belirlenip en aza indirilebileceği varsayılarak sahalarda tüm Mağdenli yetkililerinin de katılabildiği Safewalk adı altında aylık saha gezileri yapılmaktadır. Bütün çalışanlar uygulamaya konulan tüm iş güvenliği kurallarına ve prosedürlerine tam olarak uymakla yükümlüdür.

MAĞDENLİ’de İş Sağlığı ve Güvenliği konularının yönetiminden iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri sorumludur.  İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü genel müdürlüğümüze bağlıdır.

Acil durumlar için, çalışanların hazırlık halini en üst düzeyde tutmak amacıyla çeşitli aralıklarla tatbikatlar gerçekleştirmektedir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yıl içerisinde planlanarak yılda 1 olacaak şekilde yenilenmektedir. Çalışanlara yıllık olarak gereken tüm kişisel koruyucu donanımlar sağlanmakta ve düzenli kullanımı takip edilmektedir.

İSG POLİTİKAMIZ

Şirket Yönetimimiz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekliliklerin sürekli olarak yerine getirilmesini çalışanlarına bir saygı olarak görmektedir.

Bu itibarla vereceğimiz hizmetlerde;

  • Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir
    İSG  Yönetim Sistemi kurarak tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyulması,
  • Yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi,
  • Ofis çalışmaları, ağır nakliye taşımaları, depolama, antrepo ve tüm nakliye işlerinden kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesi, azaltılması ve kontrol altına alınması,
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojilerin kullanılması ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanması, tüm eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve güvenlik bilincinin oluşturulması,
  • Farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenleyerek, raporlama, güvenli çalışma ortamı vb konularda iş güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için teşvik ve ödüllendirme prosedürlerinin uygulayarak tüm çalışanların katılımının sağlanması

temel ilkelerimiz olacaktır.

Sürdürülebilir, yalın ve proaktif iş güvenliği yönetiminin sağlanması ve yürütülmesi için tüm çalışanlarımız ile tüm yönetim sistemlerimizi ve çalışma kültürümüzü dikkate alarak bütünleşik bir şekilde sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.