ÇEVRE

MAĞDENLİ ÇEVRE VİZYONU

MAĞDENLİ olarak çevre vizyonumuz;

  • Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak; atıkların kaynağında azaltımını,geri dönüşümü ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak,
  • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak
  • Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,
  • Başta çalışanları, tedarikçileri, altyüklenicileri ve diğer proje paydaşları olmak üzere, toplumun geniş kesimlerinin çevre koruma konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerin yürütülmesidir.

MAĞDENLİ  çevre yönetim sistemleri, başta ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardı olmak üzere uluslararası kabul görmüş standartlara dayanmaktadır. Her yıl periyodik dış denetimlerle bu sistemler belgelendirilerek uygulamanın güvenilirliği sağlanmaktadır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre koruma çalışmalarımızı sürekli geliştirerek tüm faaliyetlerimizde çevre koruma anlayışımızdan ödün vermeden her zaman mevcut yasa ve yönetmeliklerin öngördüğünün de üzerinde bir duyarlılıkla gerekli önlemleri alarak sürdürmek başlıca çevre politikamızdır.

Vereceğimiz hizmetlerde;

  • Temizlik, düzen ve çevre bilincinin çalışanlarımız ve taşeronlarımız tarafından yaşam felsefesi olarak benimsenmesi,
  • Geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini destekleyerek enerji ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması,
  • Zararsız ve/veya Az zararlı etkiye sahip, daha az yakıt tüketen, daha az gürültülü ekipmanlarla çalışarak çevre konusunda açık, aktif ve üretken kimliğimizin korunması,
  • Faaliyetlerimizi Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatlarına uygun olarak sürdürerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak,

temel ilkelerimiz olacaktır.

İlkelerimiz doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın desteğiyle çevreci çözümler üreterek ve bu çözümlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için içtenlikle çaba göstererek sektörümüzde çevre dostu firma olarak öncü firmalardan olacağımızı taahhüt ederiz.