ISG ve KALİTE

Sağlık, Güvenlik ve Çevre PolitikasıBir kilogramdan bin tona her türlü yükü sorunsuz taşıma taahhüdünü veren Mağdenli için geçmiş ve gelecek başarılarının mimarı olan çalışanlarının refahı ve güvenliği her şeyden önce gelir. Bu refah ve güven ortamını sürdürebilmenin en kolay ve uzun soluklu yöntemi bu bilincin tüm paydaşlarda oluşmasına katkı sağlamak ve farkındalık yaratmaktır.


Bu sebeple Mağdenli;

  • Faaliyetleri dâhilinde tüm ulusal/uluslararası yasal mevzuat, standart ve ilgili sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirir
  • Tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit eder ve bu risklere ait aksiyon planları geliştirip minimize ederek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye gayret eder
  • İş güvenliği kültürü oluşturarak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirerek performansını sürekli iyileştirmeyi hedefler

“Önce İnsan” sloganıyla çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı politika çerçevesinde buluşturmayı amaçlayan Mağdenli insan sağlığına ve tek gerçek mirasımız çevreye olan doğrudan ve dolayı etkilerini sistematik olarak azaltarak tüm faaliyet ve hizmetlerini sürdürülebilirlik ve çevrecilik anlayışıyla şekillendirir.


Mağdenli’nin temel çevre prensibi;

“Dünyamızı temiz tutmak için yeşile uzanalım.”

Güvenlik BilinciMağdenli İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesindeki çalışanı ile direkt diyalog kurarak, endişelerini öğrenir ve gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirir. Güvenlik bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerek toplu eğitimler, iş başı konuşmaları gerekse birebir değerlendirmeler ile farkındalığı hep diri tutar

Entegre Yönetim SistemleriTürk Standartları Enstitüsü’nden ISO 9001 Kalite Belgesi alan ilk Türk Nakliyecisi olan Mağdenli, sektördeki lider konumunu bu belgeyle bir kez daha ispatlamıştır. Birinci sınıf taşımacılık servisi sağlayıcısı olmasının yanı sıra, çevre ve insan sağlığı konularına da çok önem veren Mağdenli, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi belgelerine de sahiptir. Mağdenli sürekli gelişmeyi temel alan kalite yönetim sistemi sayesinde tüm paydaşlarına sorunsuz bir çalışma ortamı ve hizmet kalitesi sunmayı taahhüt eder.

Etik PolitikalarSektörün öncülerinden olan Mağdenli, ‘doğru olanı yapmaya’ dayalı kurumsal ilkeleri ve dürüstlüğü ile ön plana çıkan bir firma olarak;

  • Adil rekabetle ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymak,
  • Doğrudan veya dolaylı olarak para veya başka bir menfaat teklif etmemek ve rüşvet almamak,
  • Kara para aklama uygulamalarına dahil olmamak,
  • Çalışanları iş faaliyetlerini veya kararlarını aksi yönde etkileyebilecek akrabalarıyla fiili veya olası çıkar çatışmasının olduğu durumlardan kaçınmak
  • Koşuluyla daima iş etiği kurallarına uyacağını taahhüt eder ve bu etik ilkeleri İnsan Kaynakları Uygulamasının ayrılmaz bir parçası olarak görür.