SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Sürdürülebilirlik stratejimizi bir yandan istikrarlı büyümeye devam ederken bir yandan gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi üzerine kurduk.

Sürdürdüğümüz faaliyetlerde izleyeceğimiz sosyal, çevresel ve ekonomik konularda stratejik yönelimlerin belirlenmesinden ve bu yönde gerçekleştirilen çalışmaların hedeflenen performans ölçütlerine uygunluğundan Yönetim Kurulu sorumludur.

Şirket genelini temsil eden yöneticiler ve tüm çalışanlar, sürdürülebilirlik yönetimi çerçevesinin belirlenmesinden, devamında performans artırıcı uygulamaların hayata geçirilmesinden ve raporlama süreçlerinden sorumludur.

Müşteri memnuniyeti, çalışma hayatı değerlendirme araştırması, personel memnuniyeti gibi geri bildirim araçları, değerlendirme toplantıları gibi olanaklar, MAĞDENLİ çalışanlarının ve müşterilerinin beklenti ve önerilerini MAĞDENLİ ile paylaşabildikleri uygulamalardır.