İŞ ETİĞİ,UYUM ,YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE

Faaliyet gösterdiği pek çok alanda girişimci, çağdaş ve yenilikçi yatırımlarına hızla devam eden MAĞDENLİ, davranış ilkelerini, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ve tüm lokasyonlarda ilişkide bulunulan kişilerin tutarlılık ve sorumlulukları, “Etik Kurallar” ile belirlemektedir. MAĞDENLİ ve Mağdenli ile ilişkide bulunan herkesin ortak değerlerinin oluşturulması ve korunması, MAĞDENLİ çalışanlarının davranış ve tutumlarının etkilerinin farkında olmaları, kendilerine ve temsil ettikleri MAĞDENLİ adına yakışır davranışlar sergilemeleri ve etik bir iş ve yönetim anlayışı içerisinde olmaları beklenmektedir. Etik Kurallar, MAĞDENLİ personeli ile MAĞDENLİ Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi de dâhil olmak üzere her seviyedeki çalışanına hitap etmektedir.

MAĞDENLİ iş etiği anlayışı, çalışanların en yüksek düzeyde etik standartlarda davranmasını gerekli kılmaktadır. Doğruluk ve dürüstlük değerleriyle temellendirilen iş etiği anlayışımız; finansal ve operasyonel faaliyetlerimiz, öz mal varlıklarımız da dâhil olmak üzere, MAĞDENLİ içi ve dışı kurumlar ve şahıslarla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimizde ahlaki değerlerin de ötesinde bir iş yapma temelini oluşturmaktadır. MAĞDENLİ’nin Etik Kurallar kapsamında beklentisi; tüm çalışanlarının, paydaşlarının ve iş ortaklarının inançlarına ve kişisel değerlerine saygı duyulması ve değer verilmesi, MAĞDENLİ değerleri ve ilkeleri çerçevesinde davranılmasıdır. MAĞDENLİ,tüm bu sahip olduğu etik politikalara ilişkin çalışmaları yürütmek üzere “Mağdenli Etik Davranış Kurulu” oluşturulmuştur.

Etik Politikalar

Sektörün öncülerinden olan Mağdenli, ‘doğru olanı yapmaya’ dayalı kurumsal ilkeleri ve dürüstlüğü ile ön plana çıkan bir firma olarak;

  • Adil rekabetle ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymak,
  • Doğrudan veya dolaylı olarak para veya başka bir menfaat teklif etmemek ve rüşvet almamak,
  • Kara para aklama uygulamalarına dahil olmamak,
  • Çalışanları iş faaliyetlerini veya kararlarını aksi yönde etkileyebilecek akrabalarıyla fiili veya olası çıkar çatışmasının olduğu durumlardan kaçınmak
  • Koşuluyla daima iş etiği kurallarına uyacağını taahhüt eder ve bu etik ilkeleri İnsan Kaynakları Uygulamasının ayrılmaz bir parçası olarak görür.